دانلود مقاله رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد در pdf

دوشنبه 30 اسفند 1395
21:26
علی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد در pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد در pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد در pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رابطه بين فرهنگ سازماني و عملكرد در pdf :

تعیین فرهنگ سازمانی به منظور بهبود عملكرد سازمانی
چكیده :
درسال 1999 شورایی بنام شورای سلامت خانواده درپنسیلواینا ، برای تعیین نقاط ضعف ضمعف وقت سازمانی به بررسی فرهنگ پرداختن و آن را به معیارهای خاص عملكرد نسبت دادند .
این شورا 600 سازمان را بررسی كرد ومتوجه شد 25 درصد سازمانها تنها برروی سه خصوصیت توسعه قابلیت ، توانا سازی وسازمانهای یادگیرنده تمركز دارند . وتنها 3 درصد ازانها روی خصوصیتات مهمی مثل مدیریت استراتژیك وتمركز به مشتری كارمی كند .

واژگان كلیدی
هدف یا رسالت ، پیچیدگی ، سازگاری ، هماهنگی
مقدمه :
بسیاری ازصاحب نظران دراین مورد اتفاق نظر دارند كه مقصود ازفرهنگ سازمانی سیستمی ازاستنباط است كه اعضا نسبت به یك سازمان دارند وهمین ویژگی موجب تفكیك دو سازمان ازیكدیگر می شود . پدیده فرهنگ می تواند نقش مهمی درصحنه زندگی اعضای سازمان داشته باشد .

به بیان دیگر ، فرهنگ سازمانی چارچوبی است كه برای كاركنان ومدیران رفتار، شیوه تصمیم گیری روزانه مشخص می نماید وآنها باید با تكیه براین رهنمودها درصدد تائین هدفهای سازمان برآیند .
به عنوان هیئت مدیره ارشد سازمان غیرسود آور شما باید نظریه ها وچشم اندازی برای دستیاببی به سازمان داشته باشید .
o آیا كارمندان وهیئت مدیره به موازات هم پیش می روند ؟
o آیا سازمان قادراست تغییر لازم را برای رسیدن به اهداف به وجود آورد ؟

o عادت های قدیمی ، رفتار ها ورسم ورسوم ها توانایی شما رابرای ایجاد كردن تعیین است حمایت می كنند یا مانع می شوند ؟
o سازمان باید درمسیر های جدید حركت كند وهمه را دراین فرایند استخدام نماید وشما ابتدا می بایست فرهنگ رابع سازمان را درك كنید كه آیا :
o نگرش تیمی درمحل كار وجوددارد ؟
o آیا همه افراد درك روشنی را چشم انداز ، ارزش ها واستراتژی های سازمان دارند ؟
o آیا برای موفقیت سازمان درآیند ه مهارت های جدید توسعه می یابند ؟

ارتباط بین فرهنگ وعملكرد :
درسال 1999 ، درآینده ای نزدیك پس ازخوشامد گویی هیئت مدیره ارشد جدید ، شورای سلامت خانواده درپنسیلوالنیا مركزی درلن كستر بررسی فرهنگ Deninson رابرای تعیین نقاط ضعف وقوت سازمانی بكارگمارند وبه ویژه ویژگی های فرهنگ را ارزیابی كردند وآن را معیارهای خاص عملكرد نسبت دادند .
این بررسی 4 ویژگی فرهنگ یعنی هدف یا رسالت ، پیچیدگی ،‌ُسازگاری وهماهنگی را هریك با سه خصوصیت قابل اندازه گیری نشان می دهند :

1- هدف عمده رسالت یا Mission:
هدف درجه ای است كه نشان می دهد سازمان واعضای ان به چه حركتی می روند ، چگونه به اینجا می رسند وچگونه هركدام می توانند درموفقیت شركت ، سهم داشته باشند .
خصوصیات : چشم انداز – مدیریت استراتژیك – اهداف
2- پیچیدگی ودرگیری :
پیچیدگی درجه ای است برای هركدام ازافراد درتمام سطوح سازمان كه به دنبال پیچیدگی هدف ، دریك روش مشاركتی درگیر باشند برای اینكه هدفهای سازمان را به اتمام برسانند .
خصوصیات : توسعه قابلیت ها – لگرش تیمی – توانا سازی
3- سازگاری :

سازگاری توانایی است كه شركت به طور اجمالی محیط خارجی را بررسی می كند وبه هرگونه تغییر درمشتریان وذینفعان واكنش نشان می دهد .
خصوصیات :تغییر خلاق – تمركز برمشتری – سازمانی یا دگیرنده
4- هماهنگی :
هماهنگی شامل ارزش های هسته ای سازمانی وسیستم های داخلی است كه راه مشكل ، كارآیی واثر بخشی را درهرسطح ، درمقابل مرزهای سازمانی حمایت می كند .
خصوصیات : ارزش های هسته ای – توافق – هماهنگی ویكپارچگی .

هدف وهماهنگی با عملكرد مالی درارتباط هستند ودرهمین راستا درگیری وسازگاری می توانند برای رضایت ونواوری مشتری درارتباط باشند . این مدل ، تضادی پایه وبحرانی پویا را توسط سازمان ومدیرانشان به تسخیر می گیرد .
سازمانهایی با بالا ترین عملكرد درهرچهاره حفره برتر بودند چنین سازمانهائی دارای فرهنگ های توسعه یافته هستند یعنی هم برمحیط داخل وهم برمحیط خارجی تمركز دارند .
شورای بررسی مجددا پایگاه داده ها را دربیشتر از600 سازمان مقایسه كردند كه عملكرد بالا ؛ متوسط وپائین سازمانها را نشا ن دهند .

شورا ارزش های هسته ای را 12 درصد امتیاز بندی كرد این سعی كه به 88 درصد سازمانها برروی ویژگی فرهنگ با بالاترین امتیاز هستند . 25% سازمانها برسه تا ازدازده ویژگی ازجمله توسعه قابلیت ، توانا سازی وسازمانها یادگیرنده تمركز كردند برروی ویژگی های مهم مثل مدیریت استراتژیك وكانون مشتری تنها 3% ازآنها تمركز كردند .
تغییر فرهنگ : Shifting The CuIture
وقتی كه نتایج با كاركنان شورا ، تیم رهبری وهیئت مدیره درمیان گذاشته شد تصیمات زیراتخاذ شد :
1- روشن كردن چشم انداز انجمن
2- انتخاب یكسری ازارزشهای هسته ای
3- برپا كردن اهداف استراتژیك وتوسعه برنامه كاری سالیانه كه كار هرشخص را به سمت استراتژیك وچشم انداز سازمان هدایت كند .

به علاوه سازمانها 3 سطح را برای معنكس كردن خدمت به مشتریان مطرح كردند .
یك سیستم بازنگری عملكرد كه شامل استاندارد سازی شغل ومسئولیت ها بود توسعه پیدا كرد . وهر كارمندی اهداف سالیانه مخصوص خود را كه با هدف سازمان مرتبط بود توسعه داد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ] [ امتیاز : 0 ] [ امتیاز شما : ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مقالات من است. | قدرت گرفته از Blogroz.ir| طراح قالب Blogroz.ir
× بستن تبلیغات